Miljøzoner i storbyer - skærpede krav til dieselbiler fra 1. oktober 2023

Fra oktober 2023 må dieselbiler ikke køre i byzoner uden partikelfilter

Folketinget har vedtaget skærpede miljøkrav til køretøjer i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense. Kravene træder i kraft fra 1. oktober 2023. Som noget nyt omfattes alle dieselbiler af de skærpede miljøkrav.

Kravene betyder, at dieseldrevne biler ikke har adgang til miljøzonerne i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, med mindre de har monteret et partikelfilter eller har dispensation.

Folketinget vedtog i marts 2022 muligheden for, at kommuner med miljøzoner kunne udvide kravet om partikelfilter til også at gælde dieselpersonbiler. De nye skærpede miljøzonekrav blev vedtaget af de fem kommuner og træder i kraft den 1. oktober 2023. 

Siden den 1. juli 2020 har der været skærpede miljøzonekrav til lastbiler, busser og varebiler i miljøzonerne.

Kontrollen i miljøzonerne er baseret på automatisk aflæsning af nummerplader sammenholdt med oplysninger fra Køretøjsregisteret (DMR). Sund & Bælt indsamler på vegne af Miljøstyrelsen køretøjsdata til brug for håndhævelse af miljøzonekravene. Politiet kan også føre kontrol med miljøzonerne.

Hvis et køretøj ikke lever op til reglerne i miljøzonerne og bliver set ved et kontrolpunkt, udsteder Miljøstyrelsen et administrativt bødeforelæg.


Brug for en ny varevogn?

Hvis du ønsker et uforpligtende tilbud på en ny eller nyere brugt varebil, så er vi klar til at hjælpe! Vi giver også en god byttepris på din gamle varebil - helt uforpligtende. Kontakt dit nærmeste Pedersen & Nielsen Erhvervscenter her.

 

Få mere information 

Der er i denne forbindelse oprettet en ny fælles hjemmeside for de fem kommuner og Miljøstyrelsen, hvor du kan finde alt om miljøzoner, lov og bekendtgørelse, miljøzonekrav, miljøzonemærke, dispensation og kontaktoplysninger m.m. Her kan du også teste om din bil m.m. lever op til kravene. Den hjemmeside finder du her www.miljoezoner.dk.

HVOR ER MILJØZONEN I AALBORG?

Miljøzonen i Aalborg omfatter byområdet i centrum. Vil du vide hvilke hvilke gader det præcis omfatter? Så kan du finde hele listen her: Vejstrækninger som er omfattet af miljøzonen.

HVOR ER MILJØZONEN I AARHUS?

Miljøzonen i Aarhus omfatter byområdet, der afgrænses af Nordre Ringgade, Vestre Ringgade, Søndre Ringgade, Marselis Boulevard og Sydhavnsgade. De nævnte gader er ikke en del af zonen. Miljøzonen skiltes på vejene ved alle adgange til zonen. 

Sådan lever dit køretøj op til reglerne i miljøzoner

Hvis dit køretøj ikke lever op til de skærpede miljøkrav, der gælder fra 1. oktober 2023, så har du stadig mulighed for at køre lovligt i miljøzonerne. 

Der er to muligheder for at gøre dit køretøj lovligt, så du kan køre i miljøzonerne. Du kan eftermontere et partikelfilter eller søge om dispensation for gældende regler.


Eftermontering af partikelfilter på danske varebiler

Du skal kontakte et værksted, som kan eftermontere partikelfilter på dit køretøj. Når filteret er monteret på køretøjet, skal køretøjet have dette registreret via en synshal. I synshalen testes filteret, og synshallen sørger også for at filteret bliver registreret på dit køretøj i køretøjsregisteret (DMR). Denne proces kan vi hjælpe med hos Pedersen & Nielsen Automobilforretning.

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for varebiler er fastsat i:


Dispensation

Som under de nuværende miljøzoneregler, vil det fortsat være muligt i særlige tilfælde at få dispensation fra reglerne. Dispensationer gives kun for en kortere tidsbegrænset periode. Du kan læse mere om i hvilke særlige tilfælde, der kan gives dispensationer og finde ansøgningsskemaet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

 

Tilskud

Du kan søge om tilskud til eftermontering af et partikelfilter, hvis din skattepligtige indkomst er under 300.000 kr. om året. Læs mere om tilskudsordningen her.

Vores andre nyheder og kampagner