Nabo bilhuse føler sig isoleret

ARTIKEL FRA NORDJYSKE BILER - Af Jens SØnderup, jens soenderup@nordjyske.dk

FRUSTRATION:  Bayern AutoGroup og Pedersen & Nielsen i Jyllandsgade i Aalborg er hårdt ramt af vejarbejde, der også generer  leverancen af biler

To af landsdelens store bil firmaer, Aalborg-forretningerne Bayern Auro­Group og Pedersen & Nielsen, føler sig isoleret. Ikke på grund af coronaen, men på grund af et omfattende vejar­bejde.
For oven i de problemer, som Co­vid-19 påfører bilbranchen, har Aal­borg Kommunes vejarbejde i Jyllands­gade i Aalborg lukket de to bilhuse in­de. Næsten i hvert fald og i en grad, der på negativ vis påvirker de to forretnin­ger markant.

De er i denne tid svære at nå frem til pr. bil, og det er jo netop den transport­form, der er forretningernes levebrød.  Kun ad en smal vejbane fra Karoline­lund-krydset -der hvor Sønderbro, Fy­ensgade og Kjellerupsgade mødes - fø­rer hen til nabo-forretningerne Bayern Auto Group og Pedersen & Nielsen.
Men ikke nok med det. Bilister, der agter sig hen til er af de to firmaer, mødes i det store kryds af to skilte, der ik­ke lige frem inviterer til besøg i bilhu­sene.
Det ene skilt forbyder bilkørsel - det andet fortæller, at kun ''Ærindekørsel er tilladt". At kigge på ny bil er det mon "ærindekørsel", vil mange nok tvivle på.

 

Føler sig spæret inde. 

- Derfor føler vi os spærret inde. Mange bilister vil som udgangspunkt umid­delbart rette sig efter skiltene og und­lade at køre ind til os eller vores nabo. Andre overvejer måske nok at gøre det, men kommer så til at tænke på, hvor­dan de nu får vendt bilen og ad den smalle vej komme tilbage til Karoline­lund-krydset, siger Michael Schade på begge firmaers vegne.
Han er forretningsfører hos Pedersen & Nielsen, der forhandler Vol­vo, Renault og Dacia, mens naboen, BayernAutoGroup, forhandler mær­kerne BMW og Mini.

Afvist hos kommunen 

De to bilforretninger har snakker sam­men om deres fælles problem og også forsøgt at finde en løsning, eller i hvert fald mindske problemet.
Dels har de via annoncer og dels på deres hjemmesider oplyst kunderne om, at man KAN køre hen til de to bil­huse. Desuden har de henvendt sig til Aalborg Kommune om sagen. Men forgæves. 

- Vi bad om at få opsatskilte med for­retningernes navne/logoer - skilte der fortæller, at man rentfaktisk kan køre ad den midlertidige, smalle vej hen til vore forretninger. Men ønsket blev af­vist af kommunen, siger Michael Scha­de.


P-vagter efter lastbilchauffører

I samme forbindelse har de to bilfirmaer gjort opmærksom på et andet pro­blem. Udover at mange privatbilister finder det for bøvlet/umuligt at køre til Bayern AutoGroup og Pedersen & Niel­sen har lastbilerne, der leverer biler, det også svært:
- Vejen er for smal til dem. Det drejer sig om køretøjer op til 14 meter, og der er ganske enkelt ikke plads til, ar de kan svinge ind til os. Derfor holder de på Sønderbro med lastbilerne, og kø­rer så person- og varebilerne en og en ad den smalle vej hen til vore forretninger. Med det resultat at parkeringsvag­ter og politiet har været efter lastbil­chaufførerne, når de har parkeret på Sønderbro, fortæller Michael Schade. 

 

Varer til slutningen af juli 

De to naboforretningerne har efter­hånden været generet af kommunens vejarbejde i Jyllandsgade i et par må­neder.
- Og vi har fået at vide, at det vil vare ved til slutningen af juni, siger en fru­streret Michael Schade.
NORDJYSKE har forgæves forsøgt at få en kommentar fra kommunens by ­og landskabsforvaltning til de to firma­ers ønske om en speclalskiltning, imens vejarbejdet pågår.