Miljøzoner i storbyer - skærpede krav til varebiler fra 1. juli 2022

Fra juli 2022 må varebiler fra 2012 eller før ikke køre i byzoner.

Folketinget har vedtaget skærpede miljøkrav til tunge køretøjer i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense. Kravene træder i kraft fra 1. juli 2022. Som noget nyt omfattes ældre varebiler også af de skærpede miljøkrav.

Kravene betyder, at ældre dieseldrevne varebiler, der er indregistreret før 1. januar 2012 ikke har adgang til miljøzonerne i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg, med mindre de har monteret et partikelfilter.

Fra 1. juli 2023 skal varebiler være registreret den 1. september 2016 eller senere for at have adgang til miljøzonerne.

 


Brug for en ny varevogn?

Hvis du ønsker et uforpligtende tilbud på en ny eller nyere brugt varebil, så er vi klar til at hjælpe! Vi giver også en god byttepris på din gamle varebil - helt uforpligtende. Kontakt dit nærmeste Pedersen & Nielsen Erhvervscenter her.

 

Få mere information 

Der er i denne forbindelse oprettet en ny fælles hjemmeside for de 5 kommuner og Miljøstyrelsen, hvor du kan finde alt om miljøzoner, lov og bekendtgørelse, miljøzonekrav, miljøzonemærke, dispensation og kontaktoplysninger m.m. Her kan du også teste om din varebil m.m. lever op til kravene. Den hjemmeside finder du her www.miljoezoner.dk.

HVOR ER MILJØZONEN I AALBORG?

Miljøzonen i Aalborg omfatter byområdet i centrum. Vil du vide hvilke hvilke gader det præcis omfatter? Så kan du finde hele listen her: Vejstrækninger som er omfattet af miljøzonen.

HVOR ER MILJØZONEN I AARHUS?

Miljøzonen i Aarhus omfatter byområdet, der afgrænses af Nordre Ringgade, Vestre Ringgade, Søndre Ringgade, Marselis Boulevard og Sydhavnsgade. De nævnte gader er ikke en del af zonen. Miljøzonen skiltes på vejene ved alle adgange til zonen. 

Sådan lever dit køretøj op til reglerne i miljøzoner

Hvis dit køretøj ikke lever op til de skærpede miljøkrav, der gælder fra 1. juli 2022, så har du stadig mulighed for at køre lovligt i miljøzonerne. 

Der er to muligheder for at gøre dit køretøj lovligt, så du kan køre i miljøzonerne. Du kan eftermontere et partikelfilter eller søge om dispensation for gældende regler.


Eftermontering af partikelfilter på danske varebiler

Du skal kontakte et værksted, som kan eftermontere partikelfilter på dit køretøj. Når filteret er monteret på køretøjet, skal køretøjet have dette registreret via en synshal. I synshalen testes filteret, og synshallen sørger også for at filteret bliver registreret på dit køretøj i køretøjsregisteret (DMR). Denne proces kan vi hjælpe med hos Pedersen & Nielsen Automobilforretning.

De nærmere regler for eftermontering af partikelfiltre for varebiler er fastsat i:


Dispensation

Som under de nuværende miljøzoneregler, vil det fortsat være muligt i særlige tilfælde at få dispensation fra reglerne. Dispensationer gives kun for en kortere tidsbegrænset periode. Du kan læse mere om i hvilke særlige tilfælde, der kan gives dispensationer og finde ansøgningsskemaet på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Vores andre nyheder og kampagner